Postaw Tarot Online za darmo

Polski problem z ochroną danych osobowych

Dane osobowe to takie informacje, które pozwalają na określenie tożsamości danej osoby fizycznej.  Od 25 maja 2018 roku w życie ma wejść RODO, to jest unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.  Nasz rząd, chce wprowadzić ustawę, dzięki której małe przedsiębiorstwa nie będą musiały informować swoich klientów o wycieku danych osobowych.

Rząd unijny wprowadza nowe zmiany o ochronie danych osobowych, polski rząd również chce wprowadzić nową ustawę. Jest to niekorzystna ustawa, która ochrania głównie duże korporacje, a nie pojedyncze osoby fizyczne. Nie jest to pozytywnie przyjęte rozporządzenie.

RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, osób fizycznych. Wprowadzone zmiany, mają na celu wniesienie nowych korzyści dla osób prywatnych. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ma za zadanie ujednolicenie, a także unowocześnienie panujących do tej pory zasad.

Zmiany w polskim rządzie

Polski rząd chce, aby małe przedsiębiorstwa były zwolnione z informowania klientów o wycieku ich danych osobowych. Jest to bardzo kontrowersyjna ustawa, ponieważ nie chroni klientów, ale firmy i duże przedsiębiorstwa. Mogło być jeszcze gorzej, ponieważ planowano, aby przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób, nie musiały  w ogóle informować o przetwarzaniu danych osobowych, ani w jakim celu jest to robione. Na szczęście ustawa ta nie doszła do skutku. Teraz, aby uchronić się przed wyciekiem naszych danych osobowych, instalujmy różnego rodzaju oprogramowania zabezpieczające.

Prawo w RODO

Osoba fizyczna, może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, albo ich udostępnienia. Teraz mamy prawo, aby nasze dane zostały całkowicie wymazane z bazy danych. Dodaje to dodatkowej pracy przedsiębiorstwom, ponieważ, gdy ktoś wystosuje takie żądanie, należy usunąć każdy przejaw obecności takiej osoby w naszej firmie.

Kary

Kary za złamanie przepisów RODO, będą bardzo surowe. Kary finansowe będą się wahać od 10 mln euro lub 2% rocznego światowego obrotu firmy osiągniętego w poprzednim roku  do 20 mln lub 4% obrotu.

Komentowanie wyłączone