Tarot Online

Kto powinien zdecydować się na udział w kursie AgilePM®?

Kurs Agile Project Management (AgilePM®) w Inprogress przeznaczony jest dla menedżerów chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zwinnego zarządzania projektami. W ofercie Inprogress znajdziesz szkolenia AgilePM® zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze zwinnymi metodykami (AgilePM® Foundation), jak i specjalistów, którzy chcą zastosować zdobytą w ten sposób wiedzę w praktyce (AgilePM® Practitioner).

Kurs AgilePM® – konieczność dla współczesnych Project Managerów

Akredytowany kurs AgilePM® w Inprogress to doskonały sposób na poznanie teoretycznych podstaw zwinnych metodyk.

Elastyczność myślenia, kreatywność, nieszablonowość czy wielozadaniowość – terminy te dość dobrze opisują zwinne zarządzanie projektami, przynajmniej w potocznym rozumieniu. Problem polega na tym, że bycie kreatywnym to zdecydowanie za mało, aby z sukcesem zakończyć jakikolwiek poważny projekt. Menedżer korzystający ze zwinnych metodyk musi mimo wszystko kontrolować cały proces od początku do końca i bardzo jasno określić ramy postępowania uczestników projektu.

Osiem pryncypiów AgilePM®

Kto powinien zdecydować się na udział w kursie AgilePM®?

Aby zrozumieć, jak ważne jest teoretyczne przygotowanie do zwinnego zarządzania projektami, wystarczy przyjrzeć się pobieżnie tzw. ośmiu pryncypiom, czyli elementarnym zasadom realizacji dowolnego projektu metodyką AgilePM®. To dosyć konkretne zalecenia, które należy przestrzegać, aby w ogóle mieć szansę na skuteczną realizację projektu.

  • Zaspokojenie potrzeby biznesowej związanej z danym projektem jest priorytetem. Każda decyzja podejmowana podczas realizacji projektu powinna mieć tę kwestię na uwadze.
  • Nie należy przekraczać terminów dostarczenia gotowych rozwiązań, zarówno w przypadku kolejnych etapów prac, jak i całego projektu.
  • Współpraca to podstawa. Nie tylko w zespole, lecz także pomiędzy Project Managerem, a zleceniodawcą/przełożonym. Dzięki odpowiednio skoordynowanej współpracy przepływ informacji ulega poprawie, a wszyscy uczestnicy projektu czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jego powodzenie.
  • Kryterium jakości nie może być przedmiotem kompromisu. Docelowa jakość rozwiązania powinna zostać ustalona na samym początku i nie należy jej zmieniać w toku trwania prac projektowych.
  • Zakres rozwiązywanego problemu biznesowego powinien być zrozumiały dla każdego z uczestników projektu, a samo rozwiązanie powinno być tworzone przyrostowo.
  • Należy na bieżąco prezentować efekty poszczególnych etapów prac projektowych, a następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozwijać je iteracyjnie. Każda kolejna iteracja powinna zostać przedstawiona interesariuszom w celu uzyskania opinii o postępach prac.
  • Transparentna i szczera komunikacja to klucz do sukcesu. Zarówno w zespole projektowym, jak i pomiędzy zespołem i światem zewnętrznym. Warto przy tym pamiętać, że wAgilePM® za komunikację uznaje się również dokumentację projektową.
  • Działania zespołu powinny być na bieżąco kontrolowane, a postępy monitorowane. Konieczne jest również tworzenie raportów, nie tylko na potrzeby wewnętrzne, lecz także w celu informowania świata zewnętrznego o ewentualnych problemach, jakie pojawiły się w toku prac projektowych.

Łatwo zauważyć, że nawet tak elementarne kwestie, jak wyżej wymienione pryncypia AgilePM®, wymagają od kadry menedżerskiej odpowiedniego przygotowania. Nietrudno się dowiedzieć, co należy zrobić podczas zwinnego zarządzania projektami. Kłopot polega na tym, JAK to zrobić i JAKICH narzędzi użyć do tego celu. I szkolenie AgilePM® pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy o tych właśnie zagadnieniach.

Wysokiej jakości akredytowany kurs AgilePM® dostępny jest w ofercie Inprogress.

APMG-International Agile Project Management, Swirl Device logo są znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd. AgilePM jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. Wszelkie prawa zastrzeżone.