Znaczenie UX design w branży e-commerce

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jakie jest znaczenie UX (user experience) design w branży e-commerce? Czy powinniśmy UX designer łączyć z grafikiem komputerowym czy może z innym zawodem w branży e-commerce?

Faktem jest, że UX designer nie oznacza zawodu grafika komputerowego. Skupia się on na projektowaniu zorientowanym na użytkowników. UX designer poświęca się analizie potrzeb i oczekiwań danego użytkownika, czy też „dostarczaniem do nadania artykułu o irracjonalnej, wręcz docierającej naturalnie obsłudze”. Z tego wszystkiego wynika jedno ważne stwierdzenie, iż żaden projekt w branży e-commerce bez pracy z user experience (UX) nie ma racji bytu. Przekonaj się o tym poznając poniższe informacje, że użytkownik jest najważniejszy i UX designer to istota od zadań specjalnych.

UX design

Zacznijmy od wyjaśnienia samego znaczenia UX design przytaczając definicję podaną przez Pabini Gabriel-Petit, ponieważ ta, którą podaje „ciocia Wiki” nie do końca nas satysfakcjonuje. Otóż Pabini podaje, iż

UX design to całościowe, multidyscyplinarne podejście do design interfejsu użytkownika produktów internetowych, zdefiniowanie jego formy, zachowania i zawartości. UX design integruje design interakcji, wzornictwo, architekturę informacji i ich wygląd, wizualne aspekty interfejsu, design wsparcia użytkownika i user – centered design, zapewniając spójność pomiędzy wszystkimi tymi wymiarami designu.

Czyli tak naprawdę User Experience jest odpowiedzialny za to, czego człowiek doświadcza w relacjach z produktem. W istocie produktem są e-sklepy. Jednakże większa odpowiedzialność przypisana jest do User Experience designera niż UX design e-commerce, który to zajmuje się w szczególności analizą doświadczeń użytkownika. Do jego zadań należy także dbanie o wygodne użytkowanie i zapewnienie miłych doświadczeń wynikających z relacji użytkownika z produktem, jak również jest odpowiedzialny za poprawę funkcjonalności i użyteczności. Możemy mu także przypisać dostarczanie produktu łatwego w obsłudze czy sprawianie satysfakcji klientowi.

Twoje przekonania, co do pewnych rzeczy mogą być niekiedy mylne, lecz inaczej się to ma w internetowym biznesie. Biznes internetowy ma to do siebie, że musi zarabiać i odpowiadać opinii zainteresowanych osób, czyli klientów branży e-commerce. Zatem User Experience skupia się na zachowaniach użytkownika, jego upodobaniach i potrzebach. Wydajny sklep internetowy to pewien etap projektu UX, który poprzedzony jest wcześniej konkretną analizą, weryfikacją założonych hipotez i testami użytkownika. To wszystko skrupulatnie połączone jest ze sobą poprzez elementy socjologii, psychologii czy marketingu, a także nowinkami technologicznymi w trakcie tworzenia sklepu internetowego. 

UX designer

UI designerzy przede wszystkim odpowiedzialni są m.in. za grafikę sklepu internetowego, a co z UX designerami? Jaka jest ich praca? Jakie posiadają kompetencje? UX designer powinien przejawiać swoje zainteresowania tematyką psychologii czy socjologii, ponieważ pomaga to zrozumieć zachowania człowieka i jego działania, a także wyjątkową zdolnością przewidywania rozwiązań, co sprawia, że użytkownik jest w centrum uwagi. Oprócz znajomości tematyki socjologii czy psychologii, UX designer powinien wykazać się znajomością tematyki dotyczącej badań jakościowych i ilościowych oraz umiejętnością ich analizowania z uwagi na wzgląd „przeprowadzania badań z użytkownikami e-commerce.

Kolejne kompetencje UX designera związane są z biznesem i marketingiem. A więc od początku projektu współpracuje z klientem, gdyż to gwarantuje, że UX designer zna specyfikę branży i produktów, bada i rozumie otoczenie biznesowe. To pomaga mu w tworzeniu map i makiet e-sklepu.

A co najważniejsze, to UX designer powinien wykazać się znajomością SEO i możliwości platform internetowych. Ponieważ to zapewnia udogodnienia w pracy z działem IT i ludźmi odpowiedzialnymi za optymalizację e-sklepu.