Zasięg sieci LTE

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Technologie bezprzewodowego przesyłu danych ciągle się rozwijają. Z każdym rokiem oferowane są coraz wyższe prędkości i coraz mniejsze opóźnienia. Wielu operatorów sieci komórkowych wprowadziło do swojej oferty standard LTE, będący rozszerzeniem dotychczas istniejącej sieci trzeciej generacji (3G).

Rozwój technologii LTE postępuje. Oferowane do tej pory prędkości transmisji są co jakiś czas podnoszone. Nie wszyscy użytkownicy mogą jednak cieszyć się przesyłem danych w identycznej jakości. Wiele zależy między innymi od ukształtowania terenu. W niektórych przypadkach, kiedy oferowana prędkość transmisji nie spełnia wymogów konsumentów, można posłużyć się dodatkowymi narzędziami mogącymi wzmocnić sygnał. Przykładem takiego urządzenia może być antena LTE.

Czym jest technologia LTE?

Technologia LTE jest standardem bezprzewodowego przesyłu danych, którego pierwsza ustandaryzowana wersja powstała w 2008 roku. Podstawową różnicą pomiędzy transmisją LTE, a jej poprzednikiem – systemem trzeciej generacji, jest zdecydowanie większa prędkość transferu danych. Warto jednak wspomnieć także o znacznie zmniejszonych opóźnieniach, a także uproszczeniu całej architektury przez co wdrożenie standardu przez wielu operatorów sieci komórkowych przebiegło sprawnie. W praktyce jednak, wiele nadal zależy od liczby aktywnych użytkowników sieci LTE w najbliższym sąsiedztwie, ukształtowania terenu, czy oddalenia od nadajnika.

Co ma wpływ na prędkość transmisji w technologii LTE?

Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na prędkość, a właściwie zdolność obsłużenia technologii LTE, jest przystosowanie urządzenia do transmisji danych w tym standardzie. Kolejnym istotnym parametrem jest rodzaj abonamentu konkretnej sieci komórkowej z której użytkownik korzysta. Oferty operatorów różnią się od siebie – wykorzystywane są różne pasma transmisji, nie wszystkie opcje (takie jak agregowanie pasm) muszą być dostępne, maksymalne parametry transmisji mogą być limitowane do określonej prędkości lub ilości danych jaką można przesłać.

Wiele zależy także od ukształtowania terenu, na którym chce się z łączności w technologii LTE korzystać. Naturalne i sztuczne przeszkody, takie jak wzgórza i lasy, czy zabudowania utrudniają sprawne rozchodzenie się fal radiowych. Wpływ na jakość transmisji ma także gęstość rozmieszczenia nadajników, a także sposób wykonania samych nadajników. Każdy z operatorów może wykorzystywać własną sieć, która może znacząco różnić się od sieci konkurentów. Duży wpływ mają także warunki atmosferyczne – podniesiony poziom wilgotności, opady deszczu lub śniegu i obecność mgły, a także porywisty wiatr, obniżą jakość połączenia.

Na częstotliwość przełączania się pomiędzy sieciami ma prędkość z jaką odbiornik się porusza – jadąc samochodem można więc doświadczyć wolniejszej transmisji danych. Na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na jakość połączenia LTE nie ma się wpływu – często są zależne od operatora. Należą do nich na przykład: rodzaj okablowania łączącego serwery, poziom awaryjności wykorzystywanych urządzeń i poziom ich obciążenia.