Tarot Online

Zamówienia publiczne – co to takiego?

Zamówienia publiczne to nic innego jak rozwiązania określające sposób wydawania publicznych pieniędzy.

Kategorie zamówień publicznych

Wyróżnia się kilka rodzajów zamówień publicznych. Zostały one szczegółowo opisane w ustawie z 29.01.2004 roku. Zasady zawarte w dokumencie dotyczą wszystkich podmiotów działających w sektorze finansowym oraz tych, które podlegają jego kontroli. O zamówienia publiczne można starać się na kilka sposobów: na drodze przetargu, dialogu, negocjacji, licytacji, zapytania i zamówienia. Ponad to, zamówienia z dziedziny budownictwa, planowania przestrzennego, przetwarzania danych i projektowania mogą być poprzedzone konkursem. Udzielenie zamówienia publicznego musi być jawne, bezstronne i obiektywne. Wszyscy uczestnicy muszą być traktowani jednakowo, a całe postępowanie powinno być spisane. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie można odwołać się do sądu okręgowego, albo Krajowej Izby Odwoławczej.

Szkolenia dotyczące zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są tematem dosyć rozległym. Prawidłowe przeprowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych opisane jest w dokumentach. Wszystkie czynności podejmowane podczas przetargów, konkursów czy rozmów muszą być zgodne z prawem. Z racji rozległości i powagi tematu, warto korzystać ze szkoleń dotyczących zamówień publicznych. Profesjonalne spotkania organizuje np. firma: https://www.apexnet.com.pl/. Przedsiębiorstwo oferuje szkolenia nie tylko z zakresu zamówień publicznych, ale również RODO i funduszy europejskich. Firma prowadzi spotkania w wielu miastach Polski m.in.: w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi. Podczas szkoleń pracownicy zdobywają wiedzę jak przeprowadzić elektroniczny przetarg, jakie są zagrożenia z tym związane, jaki wpływ na zamówienia publiczne ma RODO, a także – co to są zamówienia publiczne na usługi społeczne.

Naruszenia prawa w zamówieniach publicznych

Niewystarczająca wiedza dotycząca zamówień publicznych może sprawić, że podczas ich udzielania mogą pojawić się pewne naruszenia. Najczęściej dochodzi do ograniczenia dostępu do przetargów, faworyzowania jednego z wykonawców, albo zmowy wykonawców. W raporcie KE zawarto informację, że w 2013 roku polem korupcji na zamówienia publiczne w dziedzinie medycyny był sprzęt medyczny. Dostawcy oferowali dodatkowe urządzenia, których w rzeczywistości szpitale nie otrzymały.

Zamówienia publiczne są rozległym i istotnym tematem, dlatego bardzo ważne jest zdobycie niezbędnej wiedzy o procesie ich nadawania. Dostęp do potrzebnych informacji jest bardzo prosty i najlepiej skorzystać z usług profesjonalnych firm szkoleniowych. Wykładowcy w takich przedsiębiorstwach mają długoletnie doświadczenie i potrafią przekazywać wiedzę w niezwykle zrozumiały sposób. Uczestnictwo  w szkoleniach z pewnością ułatwi pracę osób odpowiedzialnych za RODO, fundusze europejskie czy zamówienia publiczne.