Wi-Fi 6 – co oznacza nowy standard?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Stowarzyszenie Wi-Fi Alliance ogłosiło zmiany dotyczące oznaczeń typu sieci bezprzewodowej. Jednym z nowych terminów, który będzie wkrótce stosowany w odniesieniu do najnowszego standardu sieci, jest Wi-Fi 6. Co oznacza ta nazwa?

Wi-Fi 6 – co oznacza ta nazwa? Jakie nazwy były dotychczas stosowane?

Czym jest Wi-Fi 6? Co oznacza ta nazwa? Aby zrozumieć sens zmian, które mają wkrótce nadejść, warto przyjrzeć się dotychczas stosowanemu nazewnictwie sieci bezprzewodowych.

Dotychczas w odniesieniu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi stosowano skomplikowane techniczne odznaczenia typu 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11a oraz 802.11b. Nazwy te nie są rozpoznawalne dla standardowych użytkowników, a ich parametry są trudne do zidentyfikowania i zapamiętania. Najnowszym standardem bezprzewodowego protokołu danych jest Wi-Fi 802.11ax, którego nazwa również nie sugeruje, jakimi parametrami wyróżnia się ten typ sieci.

Wi-Fi 6 – co oznacza ta nazwa? Jakie zmiany zaproponowało Wi-Fi Alliance?

W związku z trudną identyfikacją dotychczas używanych odznaczeń, stowarzyszenie Wi-Fi Alliance ogłosiło zmiany nazewnictwa sieci bezprzewodowych. Nowe symbole będą o wiele bardziej czytelne i będą wyświetlane na urządzeniach podłączonych do sieci. Każdy ze standardów Wi-Fi otrzyma nową, uproszczoną nazwę, a każda kolejna generacja Wi-Fi będzie oferować nowe funkcje (na przykład większą prędkość i przepustowość).

Nowa terminologia ma wspomóc użytkowników w wyborze odpowiedniego urządzenia. Najnowszy ze standardów Wi-Fi, czyli sieć bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ax zostanie przemianowana na sieć bezprzewodową Wi-Fi 6, natomiast starsze wersje i standardy sieci bezprzewodowej otrzymają kolejno nowe oznaczenia: Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, 2 oraz 1. Uproszczenie oznaczeń przyczyni się z pewnością do łatwiejszego rozróżniania mocy i parametrów sieci przez standardowego użytkownika.

Czego można się spodziewać po Wi-Fi 6 (802.11ax)?

Do korzystania z Wi-Fi 6 będzie konieczne urządzenie obsługujące ten standard sieci bezprzewodowej. Czego można się spodziewać po Wi-Fi 6 (802.11ax)?

Nowy standard, czyli Wi-Fi 6 ma charakteryzować się:

  • Prędkością transferu danych sięgającą nawet 11 Gb/s
  • Większą pojemnością
  • Lepszą wydajnością
  • Mniejszym zużyciem baterii urządzeń obsługujących sieć