Usługa sprawdzania kolizji w Navisworks

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Autodesk Navisworks to zaawansowany produkt, który umożliwia także efektywne łączenie, przeglądanie i udostępnianie plików oraz informacji między członkami zespołu. Program obsługuje wiele formatów i rozmiarów, w których zostały zapisane modele projektowe.

Oprogramowanie Navisworks to również doskonałe narzędzie służące do podglądu oraz edytowania projektów, które zostały wytworzone w innych systemach projektowych. Program wyposażony został w zaawansowany moduł weryfikowania kolizji powstałych w plikach projektowych. Korzystając z niego na początkowych etapach projektowania, możliwe jest odnalezienie i usunięcie tych punktów zapalnych, jednocześnie zapobiegając powstaniu błędów projektowych.

Usługa sprawdzania kolizji w programie Navisworks lub Revit

W przypadku firm, które zamierzają jednorazowo poddać projekt sprawdzeniu, zakup programu Navisworks lub Revit mimo wszystko, może pomóc zaoszczędzić sporo czasu dla zespołu oraz wesprzeć go fachową wiedzą.

Alternatywnym rozwiązaniem może być outsourcing usługi sprawdzenia kolizji projektowych firmom świadczącym kompleksowe usługi i wdrożenia BIM dla deweloperów, projektantów i inwestorów. Ceny usług tego typu zależne są od ilości raportów do przygotowania, a także wielkości przesłanego modelu do sprawdzenia.

Jak wygląda raport kolizji w programie Navisworks?

Po przesłaniu plików projektowych do firmy realizującej usługę raportowania błędów i kolizji w programie Navisworks możliwe jest uzyskanie raportu w niemal dowolnym formacie – np. XML, HTML, czy TXT. Obszerność uzyskanego raportu uzależniona jest od wybranego formatu. Przykładowo: w plikach tekstowych dokument zawierać będzie wyłącznie informacje dotyczące kolizji, natomiast w pliku HTML dodatkowo zawarte będą zdjęcia prezentujące konkretne kolizje.

Co więcej, posiadacze darmowej wersji oprogramowania Navisworks Freedom mogą uzyskać wyjściowe pliki projektowe w formacie NDW. W pliku o tym rozszerzeniu możliwe jest zapisanie szczegółowych widoków prezentujących kolizje.

Elementy składowe raportu oraz testy kolizji mogą być przeprowadzane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami klientów. Elastyczność oraz dowolność konfiguracji testów pozwala na dokładne sprawdzenie wszelkich nieprawidłowości powstałych w projekcie. Raport może być stworzony zgodnie z przyjętą tolerancją dla sprawdzanych elementów.

Podczas testów możliwe jest zweryfikowanie skorelowania wszelkich obiektów modelu architektonicznego z obiektami modelu instalacyjnego.

Raporty kolizji w oprogramowaniu Autodesk Revit

Raporty kolizji mogą być również przeprowadzane w programie Revit. Aplikacja ta jest jednak pod tym względem nieco ograniczona. Raporty mogą być eksportowane do formatu HTML, który uniemożliwia załączenie zdjęć kolizji, a sam test kolizji może być przeprowadzany wyłącznie na modelach stworzonych w tym samym środowisku projektowym, czyli w programie Revit.