Sprawdź, kto z twoich pracowników powinien mieć uprawnienia G3 i ukończony kurs G3!

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Czym są uprawnienia G3 i kurs G3? Który z Twoich pracowników powinien posiadać uprawnienia SEP? Zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy!

Czym są uprawnienia G3? Kto powinien wyrobić kurs G3?

Uprawnienia G3 to odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do podjęcia pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych. Szkolenie to jest skierowane do pracowników, którzy mają w codziennej pracy do czynienia z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Aby zajmować się turbinami gazowymi, przemysłowymi odbiornikami paliw gazowych, a także innymi urządzeniami do produkcji i magazynowania paliw gazowych, pracownik powinien ukończyć specjalistyczny kurs G3. Jak można wyrobić takie kwalifikacje?

Jak wyrobić uprawnienia G3? Jakie są wymagania, by przystąpić do szkolenia?

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia G3 organizowane są w całej Polsce. Kandydaci do kursu G3 powinni być pełnoletni i posiadać minimum podstawowe wykształcenie. To dwa podstawowe warunki, by móc przystąpić do kursu.

Aby otrzymać stosowne uprawnienia, należy ukończyć cykl szkoleń oraz zdać z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy. Ze względu na ciągły rozwój technologii i zmiany w prawie energetycznym, uprawnienia gazowe są ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponieważ przedawnione świadectwo SEP jest nieważne.

Co jest w programie kursu G3? Jakie zagadnienia są poruszane?

Przykładowa tematyka szkoleń to treści dotyczące prawa energetycznego, budowy i eksploatacji urządzeń, sieci oraz instalacji. Uczestnicy kursu poznają także najważniejsze zasady BHP związane z obsługą, konserwacją, montażem i eksploatacją urządzeń grzewczych.

Kurs G3 dzieli się na kilka cykli zajęć, poruszających między innymi takie zagadnienia, jak:

  • prawo energetyczne
  • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
  • przepisy i wymagania dotyczące obsługi urządzeń grzewczych
  • zasady budowy oraz działania układów urządzeń, sieci i instalacji grzewczych
  • zasady i przepisy BHP
  • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
  • zasady postępowania w przypadku awarii lub innych zagrożeń bezpieczeństwa

Wiedza ta jest niezbędna, by podjąć pracę polegającą na eksploatacji, obsłudze, konserwacji, montażu, pracach kontrolno-pomiarowych oraz remontach sieci grzewczych. Jest także konieczna, by zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia w miejscu pracy.

Zobacz także ofertę na kursy G1 dla pracowników.