Projektowanie systemów informatycznych

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Chcesz, by twój system działał poprawnie, był sprawniejszy i bardziej funkcjonalny. Samo kodowanie nie wystarcza, trzeba ten system informatyczny odpowiednio zaprojektować.

Samo projektowanie jest istotne w kwestii tworzenia oprogramowania. W trakcie procesu tworzenia oprogramowania, powstające błędy powodują wzrost kosztów projektowania systemów informatycznych już na etapie implementacji, wdrożenia czy również utrzymywania oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, idealny projekt to swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa i ochrona inwestycji informatycznych na wypadek wystąpienia problemów. Odpowiednie zabiegi projektowania to również idealny sposób na udoskonalenie działań grupy projektowej w trakcie inicjowania, a także i weryfikowania systemów. 

Metodyka projektowania systemów informatycznych 

Metodyka projektowania systemów informatycznych jest równie ważna jak pozostałe elementy oprogramowania. Metodologia tyczy się podejścia strukturalnego, obiektowego, jak również społecznego czy adaptacyjnego. Jeżeli chodzi o pierwsze z nich, podejście strukturalne, to mamy do czynienia z tworzeniem uporządkowanej struktury procesów i danych, a także z tworzonymi relacjami między nimi. Atutem jest osobne modelowanie danych i procesów, posługując się przy tym diagramowaniem i macierzami. Z kolei podejście obiektowe oparte jest o obiekty mające wpływ na rozwiązywanie problemów w dziedzinie przedmiotowej. Mamy tu do czynienia z usprawnieniem modelowania danych i procesów.

Podejście społeczne uwzględnia przy projektowaniu systemów informatycznych aspekty m.in. społeczne, psychologiczne czy socjologiczne. Ułatwia to planowanie systemów informatycznych. Podejście adaptacyjne dopuszcza zmiany i modyfikacje systemu podczas realizacji i projektowania oprogramowania na bieżąco. Po pierwsze, możliwe jest akceptowanie zmian identyfikacji i założeń systemu, dokonywanie modyfikacji i adaptacji w trakcie projektowania. A po drugie, stworzone oprogramowanie wdrażane jest do systemu stopniowo i z sekwencjami.

Kategorie osobowe

W trakcie projektowania systemów informatycznych możemy wyróżnić tzw. kategorie osobowe, w skład, których wchodzą odbiorcy systemu, analitycy, eksperci, jak również projektanci, programiści, testerzy i dokumentaliści. Odbiorcami są zazwyczaj przedsiębiorcy zamawiający system bądź też indywidualni klienci. Analitycy odpowiedzialni są za tworzenie specyfikacji systemu, do której zalicza się opis, słownik systemu, a także przypadki użycia systemu. Z kolei eksperci to grupa osób, które pomagają rozwikłać sprawy trudne. Współpracują oni z projektantami, programistami i testerami.

Projektanci tworzą opis systemu, który potem wykorzystywany jest przez programistów do kodowania systemu. Testerzy próbują zaprojektowany system informatyczny i starają się wykrywać błędy. Błędy semantyczne to działka programistów. Natomiast dokumentaliści odpowiedzialni są za tworzenie dokumentacji technicznej systemu, a także za redagowanie pomocy i dokumentacji dla użytkownika.

Analiza wymagań

Analiza wymagań uwzględnia cykle życia oprogramowania, czyli cała historia oprogramowania od samego początku tworzenia do momentu wdrożenia i utrzymywania samego systemu. Jeśli projekt systemu nie jest poprzedzony analizą, to taki raczej skazany jest na niepowodzenie. Zaoszczędzony przy tym czas spożytkować można na projektowaniu, czy też programowaniu. Wymagania funkcjonalne to wszystko to, co system robi, zaś wymagania niefunkcjonalne to jak system realizuje wymagania funkcjonalne. Analiza za cel stawia określenie wymagań interfejsu użytkownika systemu, który wpływa na ergonomię i sukces sytemu informatycznego. Najważniejszy dla przedsiębiorców jest graficzny układ interfejsu użytkownika. Skutkiem analizy wymagań jest zrozumienie działania systemu informatycznego. Analiza wymagań powinna określać również wymagania sprzętowe systemu i wymagania systemu operacyjnego, jak również wymagania dotyczące przenośności. Skupia się również na określeniu dokumentacji i plików pomocy towarzyszącej systemowi informatycznego. Stawia również na bezpieczeństwo i niezawodność systemu.