Polska Platforma Przemysłu 4.0 już w 2018 roku

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Rok 2018 z pewnością będzie obfitował w wiele nowości – nie tylko technologicznych, ale także prawnych. Już na początku nowego roku wprowadzona ma zostać Polska Platforma Przemysłu 4.0. Czym tak naprawdę będzie ta platforma, oraz jakie cele przyświecać będą jej działalności? Przede wszystkim głównym zadaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 będzie wprowadzenie pewnego rodzaju innowacji w zakresie przemysłu, a właściwie jego zmian i transformacji. Realizowany będzie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zadania programu ,,Polska Platforma Przemysłu 4.0”

Jak już wspomniano, nowo powołany do życia program będzie odpowiedzialny przede wszystkim za unowocześnienie handlu. Sama nazwa fundacji brzmi już bardzo górnolotnie, ponieważ jej założyciele nadają jej miano czwartej rewolucji przemysłowej. Za cały projekt odpowiedzialne jest głównie  Ministerstwo Rozwoju z Mateuszem Morawieckim na czele. Kwestią dyskusyjną jest także aspekt finansowania programu Polska Platforma Przemysłu 4.0. Fundacja może być wspomagana zarówno przez publicznych, jak i  prywatnych darczyńców. Cytując Ministra Rozwoju:

,,Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć między innymi wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.o wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji”.

Polska Platforma Przemysłu 4.0, czyli cyfryzacja przemysłu

Fundacja w ramach prowadzenia działalności będzie zrzeszała głównie dostawców i biorców technologii, ale także różnego rodzaju ośrodki edukacyjne i naukowe. Biorąc pod uwagę to, iż ma być to czwarta rewolucja przemysłowa, musi mieć także odpowiedni program działania – głównie w sferze technologicznej.

Nadrzędną wartością promowaną przez Polską Platformę Przemysłu 4.0 jest szerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresów technologii i zarządzania. Powołane ma być do istnienia także Centra Kompetencyjne, które będą pomagać małym przedsiębiorcom we wdrażaniu wszystkich standardów Przemysłu 4.0.

Sam projekt ustawy odwołuje się zarówno do standardów unijnych, jak i krajowym oczekiwaniom. Polska Platforma Przemysłu 4.0, dzięki powszechnemu dostępowi do wiedzy i technologii ma zwiększyć konkurencyjność na rodzimym rynku.