Outsourcing od A do Z

2019.07.23

16 minut i 15 sekund

Zdjęcie stockowe

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Outsourcing w ostatnich latach stał się bardzo popularny w Polsce. Dotyczy to wielu różnych branż, nie tylko IT. Jaka jest definicja tego pojęcia i co oznacza outsourcing? Przykłady, zastosowanie w praktyce oraz wady i zalety outsourcingu znajdziecie poniżej. Gotowi?

Outsourcing – definicja

Zacznijmy od samego początku. Co to znaczy outsourcing? Outsourcing w firmie to pojęcie, która oznacza wynajęcie zewnętrznej firmy do realizacji części lub całości danego projektu, lub zadań biznesowych, (np. projektu IT) Outsourcing w praktyce to więc wszystkie te działania, których nie wykonują nasi pracownicy, ale zewnętrzna firma współpracująca z nami na zasadzie umowy lub kontraktu.

Samo pojęcie outsourcing pochodzi od słów outside-resource-using, czyli używania zewnętrznych środków do realizacji celów. Poniżej omówimy nie tylko outsourcing – wady i zalety, ale także opowiemy szerzej o tej popularnej metodzie współpracy, wymienimy jej przykłady i przedstawimy popularne firmy outsourcingowe w Polsce.

Historia outsourcingu

Mimo że outsourcing procesów, usług i pracowników to model biznesowy stosowany w XX wieku, to taka forma współpracy funkcjonowała już wcześniej. Outsourcing na świecie pojawił się po raz pierwszy w 1979 roku, kiedy brytyjski przemysł motoryzacyjny Ford Motor Company kupił niemieckie projekty, by wyprodukować na ich podstawie samochody. Już wtedy amerykański przemysłowiec Henry Ford zauważył, że lepiej jest zlecić pewne zadania innym firmom, które się na tym znają i rozwijać biznes, korzystając z ich usług i produktów. Outsourcing strategiczny, czyli podjęta przez Forda decyzja strategiczna zredefiniowała branżę i historię firmy, przynosząc jej długofalowe korzyści biznesowe.

Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami stosował także Ross Perrot, założyciel Electronics Data Systems. Początek outsouringu IT to jego pomysł polegający na wykupieniu niewykorzystanych mocy obliczeniowych komputerów i ich odsprzedawanie do firm, które nie dysponują taką technologią lub posiadają zbyt słaby sprzęt. W tym czasie pojawił się także outsourcing w Polsce – korzystały z niego np. państwowe instytucje, takie jak GUS, czy PKO BP.

Outsourcing - historia outsourcingu

Historia outsourcingu na przykładzie Forda.

Outsourcing – przykłady

Usługi outsourcingowe to na przykład  usługa ochrony budynku lub usługa sprzątania powierzchni biurowych, świadczone przez zewnętrzne firmy. To także przygotowanie sprawozdań finansowych i księgowanie faktur przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Do outsourcingu należą także usługi polegające na nadzorowaniu systemów informacyjnych na potrzeby innego przedsiębiorstwa. Takich przykładów można by mnożyć, dotyczą one wielu różnych branż.

Outsourcing - przykłady - sprzątanie powierzchni biurowych

Sprzątanie powierzchni biurowych jako przykład outsourcingu.

Rodzaje outsourcingu

W Polsce branża outsourcingu skupia się głównie na takich obszarach jak IT, finanse czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Niektóre firmy oferują także outsourcing produkcji, częsty jest także outsourcing personalny, np. polegający na zatrudnianiu zewnętrznego działu kadr i płac. Poniżej omawiamy szerzej każdą z form outsourcingu.

Outsourcing procesów biznesowych

Outsourcing procesów biznesowych to rozwinięcie użytego już przez nas skrótu BPO. Najprościej ujmując, pojęcie to oznacza zlecenie usługi (kadr i płac, IT, marketingu, logistyki itd.) zewnętrznemu podmiotowi. BPO dotyczy obszarów, które nie stanowią podstawy działania przedsiębiorstwa, a jedynie wspierają jego rozwój.

Outsourcing procesów biznesowych

Outsourcing procesów biznesowych.

Outsourcing bankowy – definicja

Outsourcing bankowy polega na wyodrębnieniu pewnych funkcji (czynności) realizowanych przez banki i powierzenie ich wykonywania zewnętrznym, wyspecjalizowanym w tym podmiotom. Zlecenie zadań zewnętrznym jednostkom ma na celu usprawnienie przebiegu procesów oraz optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Outsourcing bankowy

Outsourcing bankowy.

Outsourcing finansowy – definicja

Outsourcing finansowy lub outsourcing finansowo-księgowy jest powszechnie stosowany w Polsce i na świecie. Rozwiązanie to polega na zleceniu rachunkowości i funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu.

Outsourcing finansowy

Outsourcing finansowy.

Outsourcing kapitałowy – definicja

Outsourcing kapitałowy to pojęcie, które dotyczy wydzielenia funkcji pomocniczych, które dotąd były realizowane przez firmę we własnym zakresie i zlecenie ich specjalnie utworzonemu w tym celu podmiotowi gospodarczemu. Taka spółka-córka posiada korzystne udziały własnościowe i realizuje konkretne zadania w ramach zawartej z firmą macierzystą umowy.

Outsourcing kapitałowy

Outsourcing kapitałowy.

Outsourcing kontraktowy – definicja

Outsourcing kontraktowy to nieco szersze pojęcie niż wymienione powyżej i poniżej. Oznacza rezygnację firmy z samodzielnego realizowania pewnych zadań i powierzenie wykonania tych zadań niezależnemu, zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Współpraca ta ma charakter długoterminowy.

Outsourcing kontraktowy

Outsourcing kontraktowy.

Outsourcing marketingu

Outsourcing marketingu polega na zatrudnieniu zewnętrznego działu marketingu dla firmy. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w branży e-commerce. Dzięki niemu przedsiębiorca może liczyć na niższe koszty promocji oraz dostęp do specjalistów – ekspertów w danej dziedzinie marketingu, którzy są na bieżąco z nowościami i trendami.

Outsourcing marketingowy dla firm realizuje np. firma Sirius Pro.

Outsourcing marketingu

Outsourcing marketingu.

Outsourcing pracowniczy – definicja

Outsourcing pracowniczy lub to outsourcing personalny, który polega na przeniesieniu pracowników do innego pracodawcy, by wykonywali one konkretne działania na rzecz tej firmy. Inaczej outsourcing pracowników można nazwać leasingiem pracowniczym lub wynajmem pracowników. Jak do się ma do kodeksu pracy?

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy.

Outsourcing pracowników a kodeks pracy

Outsourcing pracowniczy wiąże się z wieloma formalnościami. Nowy pracodawca ma obowiązek dokonania stosownych konsultacji z organizacjami związkowymi i poinformowania pracowników o przyczynach i skutkach oraz warunkach zatrudnienia przejmowanych pracowników. Informacje takie jak warunki płacy, czy konieczność przekwalifikowania lub wyspecjalizowanie powinny zostać przekazane pracownikom (na piśmie) co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Z dniem przejścia do nowego zakładu pracy to nowy pracodawca staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, ale pracownik ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia stosunek pracy (z 7-dniowym wypowiedzeniem). Aby outsourcing pracowników w Polsce

był zgodny z kodeksem pracy, konieczne jest precyzyjne sformułowanie postanowień umowy o outsourcingu. Warto zwrócić uwagę także na przepisy BHP. Przed dopuszczeniem do pracy, przeniesieni pracownicy powinni przejść badania lekarskie oraz odbyć szkolenie BHP. Realizacja tych obowiązków spoczywa na pracodawcy, ale umowa może przewidywać, że podmiot korzystający pokryje ich koszty.

Outsourcing procesów produkcyjnych

Outsourcing procesów produkcyjnych polega na organizacji pracy produkcyjnej na terenie zakładów klientów przez zewnętrzne podmioty. Firma, która oferuje takie usługi outsourcingowe, bierze odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wszystkich procesów około produkcyjnych, takich jak kontrola jakości, optymalizacja zasobów, załadunek wyrobu, obsługa procesu pakowania, kompletacja zamówień, czy paletyzowanie.

Outsourcing procesów produkcyjnych

Outsourcing procesów produkcyjnych.

Outsourcing – wady i zalety – outsourcing – wady

Outsourcing to rozwiązanie, które ma swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich. Zaczniemy od wad. Istnieje kilka głównych powodów, dla których outsourcing nie jest najlepszy rozwiązaniem.

Wady outsourcingu

 • ochrona informacji – korzystanie z zewnętrznej firmy może narażać na niebezpieczeństwo firmowe dane, ponieważ w trakcie współpracy dochodzi do dzielenia się informacjami, w tym także poufnymi. Aby nie dopuścić do utraty ważnych danych, należy wykazać się szczególną starannością przy wybieraniu firmy, która będzie świadczyć outsourcing. Umowa o współpracy i świadczeniu usług to nie wszystko. Należy także przygotować klauzulę poufności,
 • kontrola procesów – czasami zdecydowanie łatwiej jest kontrolować własnych pracowników niż zewnętrzną firmę. I chociaż outsourcing daje przedsiębiorstwu duże oszczędności, to jednak niesie za sobą pewne ryzyko, że zlecone zadania nie zostaną wykonane prawidłowo. Przedsiębiorca musi więc trzymać rękę na pulsie i dobierać sobie ostrożnie partnerów biznesowych,
 • dodatkowe koszty – outsourcing usług świadczy się w oparciu o odpowiednią umowę, w której zawarte są także stawki za poszczególne zadania. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, warto się dowiedzieć, jakie czynności są niezbędne do realizacji danego projektu i zadbać o to, by zostały wykonane tylko te działania, które są objęte umową, a ich wykonanie zostało uzgodnione przez obie strony współpracy.

Przerażeni? Na szczęście nie jest tak źle, ponieważ dla outsourcingu wady i zalety równoważą się całkowicie, można nawet rzec, że tych drugich jest więcej. Sprawdźcie sami.

Outsourcing – zalety i wady – outsourcing – zalety

Jakie są więc zalety outsourcingu? Poznajmy najważniejsze z nich!

Zalety outsourcingu

 • niskie koszty – paradoksalnie na koniec dnia to właśnie outsourcing pozwala nam zaoszczędzić dodatkową gotówkę. Jedna zbiorcza faktura za wszystkie outsourcingowane usługi, możliwości negocjacji cenowych i lepsze warunki współpracy – to właśnie, dlatego ta metoda współpracy jest tak popularna w biznesie, w Polsce i na świecie,
 • wysoka jakość – wybierając firmę dla outsourcingu, możemy spodziewać się wysokiej jakości w niskiej cenie. Dotyczy to każdych usług, nie tylko tych świadczonych w sektorze IT. Dlaczego tak się dzieje? Wyspecjalizowane firmy wiedzą, jak odpowiednio optymalizować procesy i ciąć zbędne koszty. W rezultacie koszty usług outsourcingowych są także niższe,
 • elastyczność zasobów – dzięki usłudze outsourcingu mamy szybki dostęp do wiedzy i specjalistów z całego świata, a także materiałów i surowców, technologii oraz innych zasobów,
 • mniejsza niepewność dotycząca powierzonych zadań – jeśli zlecamy pewne czynności firmie, która zna się na ich wykonaniu lepiej niż my, zyskujemy pewność co do zrealizowania ich z sukcesem,
 • redukcja stopnia złożoności struktury przedsiębiorstwa – dzięki uproszczeniu struktury przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą jest łatwiejsze,
 • koncentracja na ważniejszych zadaniach biznesowych – sposób na sukces i rozwinięcie biznesu to opieka nad projektami, które mają kluczowe znaczenie. Dzięki wynajęciu do mniejszych zadań firm, które będą wspierały nasze działania, możemy skupić się na tym, co najważniejsze, a resztę zostawić dla outsourcingu. Korzyści są więc bardzo wymierne!

Outsourcing na świecie

Outsourcing na świecie to przede wszystkim Indie, Chiny, Brazylia i Filipiny. To właśnie w tych krajach tworzy się najwięcej centrów usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych oraz centrów IT, które pracują na potrzeby firm z całego świata.

Firmy outsourcingowe w Polsce

Outsourcing w Polsce cały czas się rozwija. Firmy oursourcingowe podnoszą jakość swoich usług, dzięki czemu zainteresowanie nimi wśród przedsiębiorców nie maleje. Dla branży outsourcingu wady i zalety, które wymieniliśmy wyżej, mają kluczowe znaczenie, ponieważ obustronna współpraca dotyczy tak samo wykonawcy, jak i firmy zlecającej.

Najpopularniejsze usługi outsourcingowe w Polsce to:

 • outsourcing obsługi klienta,
 • outsourcing sprzedaży,
 • outsourcing marketing,
 • outsourcing kadr i płac, czyli outsourcing HR.

Równie często w naszym kraju korzysta się z także takich opcji, jak outsourcing w logistyce, czy outsourcing w transporcie, a także outsourcing w IT.

Outsourcing – przykłady firm oferujących outsourcing

Outsourcing usług, sprzedaży, czy pracowników wykorzystują zarówno duże światowe korporacje, jak i niewielkie lokalne przedsiębiorstwa. Firmy outsourcingowe w Polsce, które mają największy udział w tym rynku, to między innymi Deloitte, Ernst & Young, Capgemini oraz Work Service. Zlecając wykwalifikowanym pracownikom prowadzenie takich zadań, jak logistyka, księgowość, czy nawet sprzedaż, przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes, bez konieczności posiadania wystarczającej wiedzy w obszarze zlecanych zadań. Jak wygląda outsourcing w praktyce? Sprawdźmy to na przykładzie konkretnych firm.

Outsourcing usług logistycznych

Przykładem firmy, która oferuje swoim klientom outsourcing logistyki, jest Alt Master Logistyka. To firma specjalizująca się w usługach magazynowania i pakowania dla e-commerce i nie tylko. Alt Master Logistyka działa na polskim rynku już 20 lat i realizuje kompleksowe usługi logistyczne. Przedsiębiorcy korzystający z usług tej firmy logistycznej cenią sobie minimum formalności, automatyzację procesów, optymalizację wydatków związanych z prowadzeniem działalności o charakterze handlowym i usprawnienie łańcucha dostaw. Dzięki temu, że zadania logistyczne zostają powierzone doświadczonemu operatorowi logistyki, właściciele sklepów internetowych mogą się skupić na tym, co stanowi dla nich największy priorytet, czyli marketingu i sprzedaży.

Outsourcing usług logistycznych

Outsourcing usług logistycznych.

Outsourcing marketingu na przykładzie firmy Sirius Pro

Inny przykład rodzaj outsourcingu to outsourcing usług marketingowych oraz outsourcing IT. W takich zadaniach specjalizuje się warszawska firma Sirius Pro. Jej misja to tworzenie dla klientów nowoczesnych stron internetowych i e-sklepów, a także realizowanie kampanii reklamowych i zadań związanych z SEO oraz marketingiem internetowym. Firma wdraża także projekty informatyczne, oferując najlepsze rozwiązania na rynku oraz wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu.

Outsourcing usług marketingowych

Outsourcing usług marketingowych.

Outsourcing – firma Packhelp zrealizuje za Ciebie działania związane z marketingiem opakowań!

Outsourcing marketingu nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie zadań związanych z Social Media, czy stronami internetowymi. To także czynności, które mają na celu rozreklamowanie przedsiębiorstwa w prawdziwym życiu, np. poprzez opakowania produktowe. Polska firma Packhelp jest najlepszym przykładem na to, że zapotrzebowanie na usługę produkowania opakowań dla biznesu jest bardzo duże. Z usług Packhelp korzystają klienci z ponad 30 krajów, w tym między innymi z państw skandynawskich, polski, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec.

Outsourcing - opakowania produktowe

Opakowania produktowe w outsourcingu.

Firmy outsourcingowe w Warszawie

Warszawa to bardzo atrakcyjne miasto, jeśli chodzi o usługi outsourcingu. Działa tu ponad 200 firm outsourcingowych, w tym: biura rachunkowe, biura oferujące outsourcing usług informatycznych, outsourcing kadr i płac, a także outsourcing obsługi klienta. W stolicy Polski znajduje się między innymi CBRE Corporate Outsourcing. Szczególnie modny jest tu także outsourcing pracowniczy. Warszawa to siedziba takich firm jak Staff Partners, EWL, czy Grupa PCG.

Outsourcing Kraków

Firmy outsourcingowe w Krakowie to przede wszystkim SCC (Shared Services Centers), czyli centra usług wspólnych oraz BPO (Business Process Outsourcing)(dosłowne tłumaczenie: zlecanie procesów biznesowych na zewnątrz), czyli centra outsourcingu procesów biznesowych. Te pierwsze polegają na tworzeniu przez firmę scentralizowanego zespołu pracującego dla jej potrzeb wewnętrznych. Te drugie to właściwy outsourcing, czyli tworzenie przez wyspecjalizowaną firmę zespołów, których scentralizowane usługi są świadczone dla innych firm.

Firmy outsourcingowe we Wrocławiu

Wrocław to drugie po Warszawie miasto, w którym jest dobrze rozwinięty outsourcing usług. Zdecydowanie przoduje tutaj outsourcing usług IT, o którym napisaliśmy powyżej. Miasto to znalazło się, razem z Trójmiastem, Warszawą, Krakowem i Katowicami w wielkiej piątce lokalizacji, które są kluczowe dla branży outsourcingu.

Firmy outsourcingowe w Poznaniu

Poznań, podobnie jak Wrocław, jest dość atrakcyjny dla inwestorów i firm outsourcingowych. Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe na terenie województwa wielkopolskiego wciąż rośnie, działa tutaj prawie 50 firm świadczących usługi outsourcingowe.

Firmy outsourcingowe w Katowicach

Katowice, podobnie jak Kraków, pełnią bardzo ważną rolę w sektorze BPO/SCC. Mimo że to Warszawa może się pochwalić największym przyrostem centrów, które świadczą usługi dla biznesu, w Katowicach również z roku na rok przybywa takich ośrodków, przybywa także miejsc pracy.

Usługi outsourcingowe – outsourcing IT

Współczesny outsourcing IT różni się nieco od tego, który był stosowany przez R. Perrota. Co to oursourcing IT? Jest on rozumiany jako przejęcie przez usługodawcę całkowitej odpowiedzialności za wdrożenie systemu informatycznego w firmie klienta oraz zarządzanie tym systemem. W tym celu firma outsourcingowa może sprzęt i zespół informatyczny klienta i nim zarządzać.

Outsourcing IT w Polsce – outsourcing usług IT w poszczególnych miastach

Polski rynek outsouringu IT rośnie z rok na rok. Mówi się nawet, że nasz kraj jest największym graczem na europejskim rynku usług outsourcingowych IT. Poniżej przedstawiamy dane dla poszczególnych polskich miast i ich udział w outsourcingu IT dla firm.

Outsourcing IT Warszawa, outsourcing IT Wrocław

Warszawa i Wrocław to najważniejsze polskie miasta, jeśli chodzi o outsourcing IT. W stolicy Polski działają między innymi takie firmy jak VICOMP, SBTS, ITIgent Group, czy Zikom. Z kolei na Dolnym Śląsku kompleksowe rozwiązania informatyczne oferują swoim klientom VnSOFT, Infor, iNS oraz TabulaMedia. Oba miasta znalazły się na wysokich pozycjach na liście stu miast, które firma Tholons oceniła jako najlepsze lokalizacje dla inwestycji typu BPO/SSC.

Outsourcing IT Kraków

Kraków jest uznawany za polską stolicę outsourcingu, ale w sektorze IT ustępuje pod tym względem Warszawie i Dolnemu Śląsku. To siedziba takich firm jak Cetralcom, Vasco Electronics, Poliman, TravelTECH czy PCP NET. Wśród nich są zarówno software housy, jak i dostawcy usług teleinformatycznych dla biznesu. Kraków znalazł się w pierwszej dziesiątce listy stu najlepszych miast dla rozwoju inwestycji typu BPO/SSC opublikowanej przez firmę Tholons.

Outsourcing IT Katowice

Tuż po Wrocławiu, Krakowie i Wrocławiu, także Katowice są rozpoznawalne jeśli chodzi o outsourcing IT. Katowice to siedziba takich firm jak Global Solutions, A& A, WOBEE DESIGN, czy Cyclad Polska.

Outsourcing IT Poznań, outsourcing IT Szczecin, outsourcing IT Lublin

Jeśli chodzi o inne polskie miasta, ich wkład w polski outsourcing usług IT jest nieco mniejszy. Outsourcing IT Poznań to przede wszystkim Advatech. Przedsiębiorstwo to działa na rynku już 26 lat, oferując swoim klientom kompleksowe rozwiązania dotyczące pamięci masowych, wirtualizacji dokumentów w firmie oraz bezpieczeństwa danych.

Jeśli chodzi o outsourcing IT Szczecin, to zdecydowanie przoduje tutaj firma ATELKO, która działa na rynku ponad 35 lat. Firma zajmuje się sprzedażą i konfiguracją urządzeń firmy Platan, a także projektowaniem, rozbudową i instalacją sieci telefonicznych i komputerowych z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Outsourcing IT Lublin to STRONG SOFT oraz ProSOFT. Firmy te działają w branży programistycznej oraz oprogramowania. Zajmują się także administracją sieci oraz archiwizacją i odzyskiwaniem utraconych przez klientów danych.

Outsourcing – oferty pracy

Jeśli interesują Cię oferty pracy w outsourcingu, najlepszym miejscem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne propozycje, jest Internet. Portale takie jak indeed, czy pracuj.pl pomogą znaleźć Ci wymarzone stanowisko pracy i na nie aplikować. Inne platformy, które mogą ułatwić Ci kontakt z potencjalnym pracodawcą specjalizującym się w outsourcingu to careerjet.pl, czy stepstone.pl. Polecamy także szukanie ofert bezpośrednio na stronach internetowych firm oferujących usługi outsourcingowe.

Outsourcing – literatura

Zainteresowanych tematyką outsourcingu odsyłamy na blogi poświęcone biznesowi, usługom dla przedsiębiorców oraz finansom:

 1. poleasingowy.net
 2. ebiznespro.pl
 3. esklep.biz
 4. porady.org