Mobile Connect: urzędowe uwierzytelnianie za pomocą komórki

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Mobile Connect to nowy projekt informatyczny Ministerstwa Cyfryzacji, który dzięki współpracy z operatorami sieci komórkowych pozwoli polskim obywatelom na uwierzytelnianie się przy użyciu numeru telefonu.

Chociaż Ministerstwo Cyfryzacji powstało niewiele ponad rok temu to na swoim koncie ma już wiele działań mających na celu uproszczenie dostępu do e-administracji oraz zwiększenie informatyzacji naszego kraju. Organ ten dba również o cyfrowe zabezpieczenie obywateli oraz podmiotów działających na terenie Polski przez zagrożeniami z internetu. Świadczy o tym m.in. fakt powołania CERT-u Narodowego, który od 4 lipca 2016r. czuwa nad bezpieczeństwem teleinformatycznym naszego kraju.

Mobile Connect

Kolejny projekt informatyczny stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Panią Minister Annę Streżyńską to Mobile Connect. Jak sama nazwa wskazuje jego celem jest stworzenie mobilnego systemu do autoryzacji obywateli w systemach administracji cyfrowej. Mobile Connect umożliwi obywatelowi dostęp do portali lub usług on-line za pomocą bezpiecznego indywidualnego hasła bez wychodzenia z domu. Ponadto system ten ma umożliwić wdrożenie elektronicznej wersji dokumentów nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Cyfryzacji. To co jednak jest najbardziej istotne to fakt, iż usługa ta nie będzie wymagała dostępu do internetu z poziomu telefonu komórkowego i będzie zgodna z 99,9% obecnie używanych kart SIM.

Wdrożenie systemu

Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji oraz operatorami sieci komórkowych zostało zawarte w listopadzie 2016r., a pilotażowe wdrożenie systemu Mobile Connect ma nastąpić już w drugim kwartale bieżącego roku. Pełne uruchomienie usługi oraz zakończenie projektu informatycznego planowane jest do końca 2017r. Mobile Connect będzie całkowicie darmowe w kontaktach obywatela z administracją publiczną oraz służbami mundurowymi.