Kontrola urzędu skarbowego – przygotuj swój biznes na wizyte urzędnika

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kontrola przez urząd skarbowy to czas gorączkowego weryfikowania każdego dokumentu. Jak więcodpowiednio przygotować się do takiej kontroli, aby nie dostać zawału serca?

Kontrole w firmie przeprowadzane są przez urzędników urzędu skarbowego, którzy sprawdzają przede wszystkim, czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem.

Kiedy kontrola urzędu skarbowego może pojawić się w firmie?

Na szczęście na niezapowiedziane wizyty nie ma możliwości. Urzędnik skarbowy może pojawić się dopiero wtedy, jeśli właściciel firmy zostanie powiadomiony o wizycie 7 dni przed jej rozpoczęciem. Przed rozpoczęciem kontroli urzędnik musi wylegitymować się legitymacją służbową, która posiada zdjęcie. Jak również musi okazać upoważnienie, które informuje o przybliżonym czasie trwania kontroli i jej zakresie.

Ważne! Kontrola przy uzasadnionych przypadkach, może zostać wykonana tylko na podstawie legitymacji służbowej, bez wcześniejszego powiadamiania. Wtedy w ciągu 3 dni roboczych dostaniesz upoważnienie do jej przeprowadzenia.

Jak przygotować się do kontroli urzędu skarbowego?

Jeśli powiadomienie o kontroli zostało otrzymane, to jak najszybciej sprawdź wszystkie firmowe dokumenty i księgi finansowe. Jest to bowiem ostatnia chwila na na złożenie korekty już wcześniej złożonych deklaracji podatkowych. Możesz również zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami. Przygotuj wszystkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą, umowy handlowe, umowy najmu, leasing i dokumenty świadczące o zatrudnieniu pracowników. Wszystkie dokumenty w innych językach, muszą zostać przetłumaczone. Czynności kontrolujące są dokonywane w miejscu firmy i może trwać 8 godzin dziennie, nawet jeśli siedziba firmy ma skrócone godziny pracy.

Czego urzędnik może od nas żądać?

Urzędnik podatkowy ma prawo do następujących żądań:

  • Wkroczenie do siedziby firmy, zakładów pracy i innych pomieszczeń firmy.
  • Może żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień.
  • Może żądać o okazanie wszystkich dokumentów firmowych.
  • Może sporządzać odpisy z dokumentów (kopie, wyciągi, notatki itd.)
  • Może żądać dostarczenie dokumentów, którą muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  • Może legitymować osoby, jeśli jest to potrzebne.
  • Może wzywać i przesłuchiwać świadków jak i pracowników.
  • Może pobrać próbki towaru.

Zakończenie kontroli

Kontrola przedsiębiorcy powinna kończyć się z terminem, który został opisany w upoważnieniu. Oczywiście, jeśli istnieją ważne powody to kontrola może przedłużyć termin.  Czego nie powinno robić się pod czas kontroli? To na pewno nie możesz odmówić wykonania kontroli, nawet jeśli nie ma Cie akurat w firmie. Twoim zadaniem będzie wtedy wyznaczenie osoby, która Cię zastąpi. Nie możesz utrudniać kontroli. A w niektórych przypadkach urzędnik, może przyjść do Ciebie z policją i innymi służbami mundurowymi.