Komputer vs mózg

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Być może spotkałeś się ze stwierdzeniem, że ludzki mózg i komputer są do siebie podobne. Różnic jest jednak bardzo wiele, a nawet więcej niż podobieństw. Pierwszą z nich jest fakt, że mózg to wytwór biologiczny, a komputer — sztuczny. Ale to tylko początek.

Analogia i cyfrowość

Przejdźmy dalej, a konkretnie do sposobu, w jaki pracuje mózg oraz komputer. W przypadku komputera jest to bardzo proste. Żeby doszło do jakiegoś działania, potrzebny jest impuls, jakaś akcja. Bez niego maszyna znajduje się w stanie spoczynku, nie generując żadnych procesów. Sprawa ma się zupełnie inaczej, gdy mowa o ludzkim mózgu. Wszystko przez neurony, które mogą mieć bardzo różnych stan w zależności od bieżącej sytuacji albo ich funkcji. Właśnie ze względu na nie można powiedzieć, że nasz mózg jest stale aktywny pod jakimś względem.

Budowa mózgu i komputera

W pierwszej chwili można powiedzieć, że mózg i komputer są zbudowane podobnie. W obu są przecież ośrodki odpowiedzialne za poszczególne funkcje. Jednak jeżeli mowa o ludzkim mózgu, wcale tak nie jest. Podczas gdy w komputerze bez problemu można wyróżnić części odpowiadające za pamięć, połączenie z internetem czy grafikę, w mózgu wszystko jest ze sobą ściśle połączone. Wskazanie rejonów w mózgu, które są odpowiedzialne za wzrok czy pamięć może być jedynie orientacyjne, a nie konkretne.

Pamięć krótkotrwała, a RAM

Pamięć RAM w komputerze działa na określonych zasadach. Ma ściśle określony obszar, który nie jest w stanie się samoistnie pomniejszych ani powiększyć. Rzecz ma się zupełnie inaczej z ludzkim mózgiem, którego pojemność jest nieograniczona. Zmiennej ulega także szybkość przetwarzania przezniego danych. Co więcej, w mózgu nie ma konkretnego miejsca, w którym są przechowywane tymczasowe dane.

Podobnie jest z pamięcią długotrwałą. Ludzki mózg nie musi zapisywać znanych słów w konkretnym miejscu. Jeżeli czegoś zapomni, nie może wcisnąć guzika, za pomocą którego odzyska dane. Gdy mowa o komputerze, jest to możliwie. To właśnie kolejna różnica między mózgiem a komputerem.

Samoregeneracja

Ostatnie zagadnienie, które warto poruszyć to zdolność do samoregeneracji. Jak samo ciśnie się na usta i zresztą słusznie, komputer w ogóle nie posiada takiej funkcji. Jeżeli coś ulegnie w nim zniszczeniu, bez pomocy człowieka nigdy nie zostanie naprawione. Potrzebne są np. nowe części lub inna ingerencja. Z kolei ludzki mózg ma możliwość samoregeneracji, chociaż nie zawsze kończy się to sukcesem. W razie urazu mózg angażuje inne obszary, aby zrekompensować straty.