Jednolity Plik Kontrolny

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Od stycznia 2017 r. Jednolity Plik Kontrolny stał się obowiązkowy dla małych i średnich podmiotów działających w Polsce. Plik ten stanowi formę elektronicznego dokumentu, który porządkuje i podsumowuje operacje księgowe firmy. Dowiedz się o czym musisz pamiętać przygotowując się na JPK.

Dzięki nowym regulacjom urzędnicy skarbowi będą mieli większą kontrolę nad systemem podatkowym. Zaletą wprowadzonych zmian w ordynacji podatkowej jest postępująca informatyzacja na poziomie przedsiębiorca – urząd skarbowy oraz prostsze wykrywanie błędów w sprawozdaniach.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zestawienie danych dotyczących operacji finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie. Zestawienie to jest przesyłane drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów, a ściślej rzecz biorąc do Departamentu Kontroli Skarbowej. Odpowiednia struktura pliku zawiera dane, które pozwalają urzędnikom na analizę oraz kontrolę skarbową prowadzonych w firmie operacji.

Plik stanowi formę elektronicznego dokumentu, dzięki któremu analiza prowadzonej księgowości staje się zautomatyzowana. Dzięki wdrożeniu narzędzi służących analizie finansowej łatwiej wykryć nieprawidłowości, ukryte dochody czy próby wyłudzenia podatku VAT, dlatego z założenia cały system ma usprawnić mechanizm kontroli skarbowej oraz ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego.

Co należy zawrzeć w JPK?

Jaka jest struktura pliku JPK? Plik ten jest podzielony na części i w rzeczywistości składa się z kilku różnych ewidencji. Comiesięczny obowiązek sporządzania i przesyłania JPK obejmuje jedynie rejestr sprzedaży VAT oraz rejestr zakupów VAT, zaś pozostałe ewidencje należy udostępnić  bezpośrednio w przypadku wystąpienia kontroli skarbowej.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego przedstawia się następująco:

  • ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktury sprzedaży VAT,
  • księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów,
  • wyciąg bankowy,
  • magazyn firmy.

Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

Od 2016 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek przesyłania dokumentu przez firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników lub przedsiębiorstwa, których obrót finansowy jest równy lub przekracza 50 milionów euro. Od 1 styczni 2017 roku obowiązek ten obejmie również małe i średnie przedsiębiorstwa, zaś rok później będzie dotyczył również mikroprzedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że za nieprzestrzeganie terminu dostarczenia pliku JPK grożą kary finansowe dla przedsiębiorców.

Jak przygotować i przesłać JPK?

Rynek oprogramowania księgowego błyskawicznie odpowiedział na zapotrzebowanie przedsiębiorców i udostępnił odpowiednie programy oraz moduły pomagające w sporządzeniu JPK. Najprostszą metodą jest eksport danych z programów ERP , a następnie uporządkowanie ich w wymaganej strukturze oraz przesłanie do Ministerstwa Finansów.

Sprawdzone rozwiązanie do tworzenia sprawozdań JPK znajdziesz w ofercie firmy Assecco. Aplikacja WAPRO JPK umożliwia stworzenie pliku JPK korzystając z bazy danych zawartej w programach WF-Mag, WF-FaKir oraz WF-KaPeR. Sprawozdanie można utworzyć zarówno na lokalnym komputerze jak również wykorzystując do tego celu serwery Ministerstwa Finansów.

Przygotowując się na JPK wybierz dostawcę, który posiada wieloletnie doświadczenie przy wyborze oprogramowania i doradztwie informatycznym dla firm z różnych branż. Wdrożenie najlepszego rozwiązania informatycznego w firmie ułatwi tworzenie oraz wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z aktualnymi wymaganiami dla przedsiębiorców.