Jaki druk PIT przeznaczony jest dla przedsiębiorców?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Przedsiębiorcy w świetle polskiego prawa to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym ze swoich przychodów lub dochodów na odpowiednim druku podatkowym. Jakim?

Tryb opodatkowania

Przy wskazaniu odpowiedniego druku podatkowego dla przedsiębiorcy trzeba wiedzieć, w jaki sposób opodatkowuje on swoje dochody lub przychody. Ma do dyspozycji cztery metody opodatkowania, z której wybiera jedną. Wśród nich:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, ze stawkami 18 i 32 proc.,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym, według jednolitej stawki 19 proc., bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Możliwe do zastosowania druki PIT

Polscy przedsiębiorcy rozliczają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym. Mogą przy tym skorzystać z jednego z czterech formularzy:

  • PIT-16A – który przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, tzw. kartowiczów,
  • PIT-28 – który przeznaczony jest dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców,
  • PIT-36 – który przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36L – który przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego, tzw. liniowców.

Ważna informacja dla podatników jest taka, że deklaracja PIT-36 może być złożona na preferencyjnych zasadach: jako rozliczenie łączne ze współmałżonkiem lub formularz przeznaczony na rozliczenie osoby korzystającej ze statusu samotnego rodzica.

Samo wskazanie źródła przychodów oraz trybu ich opodatkowania pozwala podatnikom na wybór poprawnego druku PIT. Nie trzeba mieć szerokiej wiedzy na ten temat, ponieważ dobry program do rozliczania PIT sam zasugeruje użytkownikowi, z jakiego aktualnego formularza PIT skorzystać. Co więcej, będzie prowadził krok po kroku po kolejnych polach rozliczenia PIT. Taki program ułatwi też przesłanie druku do urzędu skarbowego, w trybie przewidzianym dla e-deklaracji podatkowej. Przedsiębiorca nie będzie więc tracić czasu na osobiste wizyty w urzędzie lub na wysyłkę deklaracji papierowej przesyłką poleconą, przez Pocztę Polską.