Jak pozyskać stażystę w firmie?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Organizacja stażu to świetna okazja do znalezienia cennego pracownika, bez ponoszenia wysokich kosztów. Jak zorganizować staż? Jak pozyskać stażystę w firmie? Zapraszamy do lektury!

Jak pozyskać stażystę w firmie? Organizacja stażu

Staż to forma aktywizacji zawodowej, która pozwala osobom bezrobotnym uzyskać niezbędne doświadczenie zawodowe, a pracodawcom umożliwia pozyskanie cennych pracowników. To rozwiązanie dedykowane osobom, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia, kobietom, które nie podjęły żadnej pracy po urodzeniu dziecka, a także osobom bez kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.

Organizatorem stażu może być pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca przynajmniej jednego pracownika. Realizacja współpracy odbywa się na zasadach zgodnych z umową zawartą pomiędzy organizatorem stażu i starostą, bez nawiązywania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i stażystą.

Jak pozyskać stażystę w firmie? W tym celu pracodawca powinien się zwrócić z wnioskiem do właściwego urzędu pracy. We wniosku należy zawrzeć podstawowe dane o firmie, a także informacje dotyczące liczby pracowników, liczby przewidzianych miejsca pracy do odbycia stażu i opis wykonywanych zadań. Aby obniżyć koszta zatrudnienia i wyszkolenia nowego pracownika, można skorzystać z unijnych programów, takich jak na przykład Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Jak pozyskać stażystę w firmie? Jakie są korzyści dla Pracodawcy?

Staż to współpraca pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, korzystna zarówno z punktu widzenia osoby zatrudnianej, jak i przedsiębiorcy-pracodawcy. Główne zalety posiadania stażysty dla pracodawcy, to:

  • Niskie koszty – pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia, ZUS, ani ubezpieczenia zdrowotnego
  • Możliwość wyszkolenia nowego pracownika
  • Brak konieczności zatrudnienia pracownika po zakończeniu stażu
  • Możliwość zdobycia doświadczonego pracownika

Zanim zatrudnisz stażystę, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • Minimalny okres odbywania stażu wynosi trzy miesiące, bezrobotny może odbywać staż na tym samym stanowisku u danego pracodawcy tylko raz
  • Czas pracy stażystów nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo
  • Liczba stażystów w danej firmie nie może przekraczać liczby pracowników zatrudnionych na pełny etat
  • Po upływie 30 dni stażu, stażyście przysługują dni wolne