Gdzie zgłosić startup?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Gdzie zgłosić startup? Co robić dalej? Jak można aplikować o dotację oraz na co ją przeznaczyć? Podpowiadamy!

Czym jest startup? Gdzie zgłosić startup, gdy już mamy pomysł na biznes?

Startup oznacza świeżo upieczone przedsiębiorstwo lub tymczasową organizację, która przymierza się do stworzenia innowacyjnego projektu i założenia działalności gospodarczej w oparciu o ten pomysł. Główne cechy startupu to krótka działalność (maksymalnie do 10 lat), innowacyjny charakter oraz skalowalność. Startupy zazwyczaj cechuje wyższe ryzyko niepowodzenia, ale w przypadku sukcesu ich twórcy mogą liczyć na bardzo duży zwrot z inwestycji. W momencie, gdy dane rozwiązanie biznesowe odniesie sukces i przyniesie zysk, przedsiębiorstwo przestaje być uznawane za  startup. Gdzie zgłosić startup, gdy chcemy przejść od pomysłu do realizacji?

Gdzie zgłosić startup – Program Inteligentny Rozwój

Aby mocno i pewnie wystartować, warto zgłosić swój startup do któregoś z programów finansujących innowacyjne pomysły na firmy. Tego typu konkursy organizuje m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W poszukiwaniu możliwości dotacyjnych warto sprawdzać regularnie stronę internetową Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), działającego w ramach Funduszy Europejskich. Konkursy ogłaszane przez POIR są publikowane m.in. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. O pieniądze mogą się starać projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie nowego produktu lub usług. Dany pomysł musi się wpisywać w jedną z kilku kategorii, takich jak Zdrowe Społeczeństwo, Surowce Naturalne, czy Zrównoważona Energetyka. To, ile pieniędzy otrzymasz na biznes, zależy od skali i rodzaju projektu.

Na co mogę przeznaczyć uzyskaną dotację?

Uzyskaną dotację możesz przeznaczyć na opłacenie wynagrodzeń, zakup materiałów oraz pokryć nią koszta zakupu danej usługi badawczej lub patentu. Pamiętaj, że aby w ogóle móc się starać o dotację, Twój pomysł musi się wpisywać w definicję innowacji, w zakresie produktowym lub procesowym.

Zanim zgłosisz startup – przydatne porady

  1. Zanim zaczniesz z pasją realizować swój wymarzony pomysł, zbadaj rynek i przeanalizuj go pod kątem tego, czy Twój pomysł spotka się z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem. Znajdź pierwszych klientów, zanim jeszcze w ogóle wcielisz projekt w życie, żeby mieć pewność, że Twój produkt przyniesie spodziewane dochody!
  2. Pamiętaj, że Produkt, który stworzysz, nie może w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej.
  3. Sprawdź, czy Projekt, który chcesz zrealizować, wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Możesz to zrobić dzięki kilku dostępnym w sieci narzędziom, takim jak dotacjometry online. Nie należy traktować tych prognoz jak Biblii, ale dają one pogląd na sytuację i realne szanse otrzymania pieniędzy na start!