Tarot Online

Everything as a Service – co to znaczy?

Stoimy u progu ogromnej rewolucji w IT. Do jakich usług może się odnosić pojęcie Everything as a Service? Co to znaczy? Jakie zalety płyną ze wdrożenia takich rozwiązań IT w biznesie? Zapraszamy do lektury!

Everything as a Service – co to znaczy?

„As a service” to trend w IT, który sprowadza się do tego, by wiele aspektów działalności transformować do modelu usługowego. Everything as a Service – co to znaczy? Za tym pojęciem może kryć się wiele różnych usług IT. Pojęcia wymienne dla Everything as a Service to *aaS oraz X as a service i odnoszą się do „wszystkiego” jako usługi. Może to być więc dowolna technologia (np. zabezpieczenie kopii zapasowych lub udostępnienie platformy wideokonferencyjnej), która jest dostarczana usługobiorcy przez Internet.

Everything as a Service – co to znaczy?

Przykładowe usługi, które mogą być świadczone w modelu „as a Service” to:

  • Platform as a Service (PaaS) – udostępnianie przez dostawcę wirtualnej platformy, np. wideokonferencyjnej
  • Software as a Service (SaaS) – udostępnianie przez dostawcę oprogramowania wraz z wybranymi przez konsumenta usługami

Inne usługi IT, które mogą być świadczone w tym modelu to np. DBaaS (Database), GaaS (Games), LaaS (Logging), NaaS (Network).

Jakie zalety płyną ze wdrożenia tego typu rozwiązań w biznesie?

Jakie korzyści Everything as a Service wnosi do biznesu? Dzięki tego typu rozwiązaniom firma zyskuje dostęp do nowoczesnych technologii i zyskuje przewagę na rynku.

Inne korzyści, które przemawiają za wdrożeniem wybranych usług, to:

  • Personalizacja – usługa może zostać zaprojektowana i rozbudowana modułowo, tak, by wszystkie jej funkcjonalności były przydatne dla klienta i dostosowane do jego potrzeb.
  • Optymalizacja wydatków – przedsiębiorstwo oszczędza na wydatkach związanych z zakupem oprogramowania, wykupieniem licencji i zatrudnieniem informatyków, którzy pomogą wdrożyć system w firmie.
  • Łatwa obsługa – usługi IT „as a Service” są dostępne z poziomu każdego urządzenia. Do ich działania wystarczy połączenie z siecią Internet. Aktualizacjami zarządza dostawca usługi, a nad bezpieczeństwem czuwa wielu programistów i informatyków.