Etapy procesu wdrażania projektu IT

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każde przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania. Odpowiedzialność za powierzone zadanie to jeden z filarów skutecznej realizacji planów. Pomyślne wdrożenie projektów informatycznych zależne jest od osiągania kolejnych kamieni milowych, które odpowiadają poszczególnym etapom wdrożenia IT. By rozjaśnić to zagadnienie przedstawiamy szczegółowy opis realizacji projektu IT.

1. Dokumentacja

Rozpoczęcie realizacji wdrożenia powinniśmy poprzedzić zawsze sporządzeniem profesjonalnej i szczegółowej dokumentacji dla planowanych zmian. W jej skład wchodzą szczegółowe instrukcje i procedury, które porządkują pracę i określają cele wdrożenia IT. Świadczenie wysokiego poziomu usług informatycznych wymaga przeprowadzenia analizy w celu wybrania i zastosowania najnowszych i najbardziej wydajnych systemów oraz technologii IT.

Celem jest zarówno osiągnięcie jak najlepszych efektów jak i zabezpieczenie projektu informatycznego przed zagrożeniami, które mogą wystąpić w momencie realizacji oraz po zakończeniu wdrożenia. Nie należy bać się obszernych i opasłych zbiorów, które wchodzą w skład dokumentacji wdrożeniowej. Profesjonalne przygotowanie projektu pozwala bowiem zapewnić stabilność nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach.

2. Infrastruktura

Kiedy wiemy już jakie zasoby są niezbędne do prawidłowej i stabilnej pracy systemu możemy przystąpić do zaprojektowania infrastruktury, którą można przyrównać do serca organizmu będącego centrum naszego projektu IT. Dobry wybór sprzętu  serwerowego zapewnia odpowiednią wydajność, która bezpośrednio wpływa na kondycję całego organizmu i jest w stanie sprostać swoim zadaniom.

Jednocześnie infrastruktura musi być zaprojektowana w taki sposób, by możliwa była jej późniejsza rozbudowa lub modernizacja bez zbędnego kosztów oraz utrudnień w dostępie do bazy danych. Istotne jest też wdrożenie efektywnych zabezpieczeń, które uchronią dane firmy przed groźnymi sytuacjami takimi jak awarie sprzętowe oraz ataki na sieć. Takie działania, w razie wystąpienia zagrożeń, pozwolą na dostęp i odtworzenie kopii zapasowych, a także przywrócenie pracy systemów informatycznych firmy.

3. Optymalizacja

Optymalizacja jest to bardzo ważny aspekt w pracy każdego specjalisty przy wdrożeniu IT. To nic innego jak proces polegający na zwiększaniu efektywności zaprojektowanego systemu, redukowaniu wydatków podczas jego wdrażania i minimalizowaniu kosztów utrzymania oraz eksploatacji całej infrastruktury sprzętowo-sieciowej przedsiębiorstwa.

Bez obaw – nie chodzi o szukanie oszczędności kosztem wydajności całego projektu. Wręcz przeciwnie – optymalizacja ma za zadanie tak skonsolidować system, by łatwiej i prościej było nim zarządzać, co w efekcie przynosi szereg wspomnianych korzyści.

4. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemów IT jest bardzo szerokim tematem. Podobnie jak w wypadku doboru odpowiedniego sprzętu, tak i zaprojektowanie lub implementacja odpowiedniego oprogramowania wpływa na stabilność całego systemu. Stały monitoring zagrożeń oraz wdrażanie aktualizacji pozwalają wyeliminować ryzyko ataku do minimum.

5. Szkolenie

Po wdrożeniu systemu, jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem go w firmie powinno nastąpić szkolenie pracowników w celu przygotowania ich do korzystania z nowych rozwiązań..

Niechęć lub strach to częste uczucia, które towarzyszą nam w sytuacji, gdy mamy do czynienia z czymś nowym wymagającym dodatkowej wiedzy i nauki. Profesjonalne szkolenie pracowników, merytoryczna wiedza i przydatne porady są skuteczną receptą na przełamanie barier, otwarcie się na nowe, lepsze i skuteczniejsze rozwiązania technologiczne.

6. Wsparcie IT

Dla projektu informatycznego należy także udzielić wsparcia po zakończeniu procesu wdrożenia. Pomoże Ci ono, gdy podczas codziennej pracy Twoi pracownicy będą borykać się z trudnościami w obsłudze systemu informatycznego.Ważne jest by również zapewnić nieprzerwaną i stabilną pracę sprzętu oraz oprogramowania podczas jego użytkowania.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Cały opisany proces poprzedzają oczywiście formalne czynności takie jak doprecyzowanie warunków współpracy czy podpisanie umów. Na ostatnim etapie finalizacji zlecenia przychodzi również czas na odbiór techniczny projektu.