Czym jest system WMS i dlaczego Twoja firma go potrzebuje?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Pracownicy firm produkcyjnych czy logistycznych z reguły mają dostęp do systemu zarządzania magazynem klasy WMS poprzez moduł dostępny w systemach klasy ERP. Nie każdy taki system, ze względu na specyfikę, pozwala na realizację całości operacji magazynowych i jest systematycznie aktualizowany, by szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Tymczasem skalowalny i wydajny system WMS może pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

Jak działa system UNIS WMS?

System zarządzania magazynem UNIS WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie usprawniające zarządzanie, rejestrowanie i śledzenie procesów magazynowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w zakresie i obrębie magazynów. Mimo że tego typu rozwiązania nie są nowością na rynku, to starsze systemy wykazują się brakiem elastyczności – nie pozwalają w prosty sposób na dopasowanie systemu do zmieniających się z czasem potrzeb firmy. Czym wyróżniają się nowoczesne systemy WMS?

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem jest przede wszystkim dostosowane do pracy ze współczesnymi systemami ERP oraz systemami automatyki – takie rozwiązanie w znacznym stopniu pozwala na usprawnienie procesów poprzez ich automatyzację oraz eliminacje błędów i skrócenie czasów realizacji kompletacji i wydań. Niektóre systemy dają takie możliwości – wykorzystują kody kreskowe 1D, 2D lub/i technologię RFID do identyfikacji różnorodnych obiektów: towarów, miejsc paletowych, maszyn. Praca z systemem jest możliwa poprzez aplikację WEB oraz poprzez bezprzewodowy terminal przemysłowy ze skanerem kodów kreskowych, który komunikuje się ze serwerem terminali drogą radiową.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia systemu WMS?

Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanów magazynowych dla poszczególnych produktów wraz z podziałem na miejsca położenia towaru (gniazda magazynowe). System ma za zadanie prowadzić ewidencję procesów magazynowych w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki towaru w magazynie. Takie rozwiązanie oraz możliwości integracji z systemem ERP pozwala na znaczącą optymalizację procesów magazynowych. Wdrożenie systemu WMS dającego takie możliwości oznacza dla firmy szereg profitów. Mowa tu zarówno o sferze finansowej, jak i usprawnieniu pracy magazynu.

Optymalizacja kosztów

Dzięki wdrożeniu systemu WMS firma może wyeliminować obieg papierowych dokumentów, a zatem zaoszczędzić na wydatkach eksploatacyjnych. Korzystanie z odpowiednio dostosowanego, jednego oprogramowania, które w pełni odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa, oznacza też obniżenie kosztów realizacji usług przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości i terminowości realizacji zamówień. To również lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej – mniejsze stany magazynowe, lepsza rotacja produktów. Takie działanie z kolei może przyczynić się do szybkiego rozwoju firmy.

Minimalizacja pomyłek

Tam, gdzie pracują ludzie, nie można całkiem wyeliminować pomyłek. Można jednak zminimalizować częstotliwość ich występowania poprzez odpowiednią konfigurację systemu WMS. Dobór odpowiedniej technologii identyfikacji produktów (np. Technologia RFID) oraz wykorzystanie systemów automatyki dla transportu bliskiego zasięgu lub w pełni automatycznych magazynów opartych o system wózków autonomicznych, pozwala w dużej mierze wyeliminować pomyłki tego typu. Takie podejście do zarządzania gospodarką magazynową oznacza niezawodną obsługę klientów i tym samym przekłada się na ich zadowolenie oraz pozytywne nastawienie do dalszej współpracy.

Łatwe zarządzanie zasobami

Nadmierne stany magazynowe nie są sytuacją pożądaną. Szczególnie produkty FMCG, które mają krótki termin przydatności, nie powinny długo zalegać w magazynie. System WMS daje stały wgląd w stany magazynowe i tym samym wspomaga planowanie produkcji czy składanie zamówień. Dzięki temu firma może jeszcze lepiej zarządzać posiadanymi środkami finansowymi, zamiast zamrażać je w towarze.

Zwiększenie efektywności pracowników

Oprogramowanie do zarządzania magazynem pozwala zautomatyzować wiele czynności, a to z kolei wpływa na zwiększoną efektywność i komfort pracy magazynierów. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowych dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie, a dzięki funkcjonalnej architekturze modułowej eliminujemy np. pracochłonne czynności związane z tradycyjną, czyli ręczną metodą przeprowadzania inwentaryzacji. To także realne korzyści finansowe w zakresie ponoszonych przez firmę kosztów pracy.

Szybka realizacja zamówień

Natychmiastowy wgląd w stany magazynowe oraz możliwość zlokalizowania każdej sztuki towaru w magazynie pozwala usprawnić realizację zamówień. Pracownicy odpowiedzialni za pracę magazynu mogą m.in. wyznaczać optymalne trasy kompletowania zamówień. To z kolei pozytywnie przekłada się na czas, w jakim towar dotrze do klienta i może oznaczać większą liczbę zamówień.

Usprawnij działanie swojego przedsiębiorstwa

Nowoczesny system WMS to inwestycja w sprawnie działające przedsiębiorstwo. Dzięki stałemu kontrolowaniu stanów magazynowych, codzienna kompletacja zamówień czy inwentaryzacja (przeprowadzane również na potrzeby wewnętrzne), nie jest uciążliwa. To z kolei przekłada się zarówno na zadowolenie pracowników (którzy są bardziej zmobilizowani), jak i klientów, którzy otrzymują zamówienia w ustalonych terminach.

System WMS nie jest kolejnym zbędnym programem, którego obsługi będą musieli nauczyć się pracownicy. Oprogramowanie tego rodzaju oznacza konkretne korzyści finansowe oraz pozwala zoptymalizować procesy w firmie, w efekcie czego jest ona w stanie lepiej wykorzystywać już posiadane zasoby.