Co oznacza skrót ERP?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Oprogramowanie ERP jest obecnie traktowane w wielu firmach jak dodatkowa para do rąk, z tym że w pełni zautomatyzowana. Co oznacza skrót ERP? Jakie korzyści może dać Przedsiębiorcom? Zapraszamy do lektury!

Co oznacza skrót ERP?

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to inaczej „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”. Pod pojęciem tym kryją się wszystkie elementy (materialne i niematerialne), którymi dysponuje firma. Jeśli chcemy rozwinąć to pojęcie i dowiedzieć się, co oznacza skrót ERP, warto zastanowić się, jakie są rodzaje zasobów, które mogą być w posiadaniu firmy.

Zasoby przedsiębiorstwa

Do zasobów, którymi dysponuje firma, mogą się zaliczać:

  • zasoby ludzkie
  • zasoby informacyjne
  • zasoby finansowe
  • zasoby rzeczowe.

Zasoby ludzkie to inaczej siła robocza – nie tylko pracownicy firmy, ale i umiejętności personalne, które sobą reprezentują. Zasoby informacyjne to wiedza potrzebna do funkcjonowania firmy oraz używane w przedsiębiorstwie technologie i patenty. Zasoby finansowe to po prostu środki pieniężne, którymi dysponuje firma, a zasoby rzeczowe to wszelkiego rodzaju budynki, działki, sprzęt oraz surowce.

Co oznacza skrót ERP w odniesieniu do zarządzania firmą?

System ERP jest bardzo przydatnym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ planowanie zasobami firmy odgrywa kluczową rolę w jej funkcjonowaniu. Jakie korzyści wynikają z ERP dla Przedsiębiorcy? Przede wszystkim osiąganie większych zysków, ale nie tylko. Racjonalne i optymalne zarządzanie zasobami znajduje swoje odzwierciedlenie w poprawie jakości i efektywności pracy podległych pracowników i daje przewagę nad konkurencją. Aby firma się sprawnie rozwijała, należy kontrolować stan jej zasobów ludzkich, badać zapotrzebowanie klientów, monitorować przydzielone zadania, optymalizować różne elementy działalności i kontrolować wydatki w przedsiębiorstwie. Wiemy już, co oznacza skrót ERP. Dlaczego ten system jest taki popularny?Przede wszystkim pozwala na szybką wymianę informacji wewnętrznej oraz ułatwia kompleksowe zarządzanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

Dzięki systemowi ERP jesteśmy w stanie zautomatyzować wiele obszarów działania firmy, a poszczególne działy – niezależnie od tego, czy to dział marketingu, czy magazynowy, czy produkcji, czy kadr – mogą się wymieniać cennymi dla siebie informacjami. System ERP jest niezwykle pomocny – w przypadku firm produkcyjnych możemy liczyć na to, że będzie analizował na bieżąco stany magazynowe i podpowiadał, kiedy zwiększyć marżę oraz czy danego klienta uda się bez problemu rozliczyć w księgowości. W obliczu tych wszystkich aspektów nie sposób nie docenić roli ERP w zarządzaniu firmą, zarówno w kontekście mniejszych przedsiębiorstw, jak i tych gigantycznych.