Tarot Online

Certyfikaty AdWords – co to takiego?

Jakie korzyści dają certyfikaty AdWords? Co to takiego? Dlaczego warto zdobyć certyfikat Google Partners? Zapraszamy do lektury po więcej informacji!

Certyfikaty AdWords – co to takiego?

Certyfikaty AdWords to wyróżnienie przyznawane przez firmę Google najlepszym marketingowcom. Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest zdanie dwóch egzaminów, obejmujących zagadnienia związane z marketingiem internetowym. Uzyskanie pozytywnego wyniku potwierdza znajomość wybranego obszaru z zakresu reklam internetowych oraz poświadcza status ekspercki marketingowca.

Jak uzyskać certyfikat Google AdWords?

Aby uzyskać certyfikat AdWords, należy zdać pozytywnie egzamin, obejmujący takie zagadnienia, jak:

  • Zarządzanie kampanią reklamową AdWords
  • Optymalizacja reklam mobilnych
  • Optymalizacja reklam wideo
  • Tworzenie kampanii produktowych i zarządzanie kampaniami reklamowymi w Zakupach Google

Dlaczego warto zdobyć certyfikaty AdWords? Co to takiego?

Certyfikaty AdWords to potwierdzenie specjalistycznej wiedzy oraz statusu eksperta w dziedzinie internetowych kampanii reklamowych. Wyróżnienie jest przyznawane przez Google na czas 12 miesięcy.

Certyfikaty Adwords potwierdzają znajomość wybranej reklamy, zwiększają szanse na rynku, umożliwiają również Agencji Reklamowej, w której pracuje dany marketingowiec, zdobycie statusu Partnera Google.

Jak uzyskać certyfikat Google Partners?

Znalezienie dobrego specjalisty odgrywa kluczową rolę w procesie przygotowania i zoptymalizowania skutecznej kampanii reklamowej. Certyfikat Google Partners to akredytacja udzielana przez Google agencjom marketingowym, które spełniają wymagania jakościowe w zakresie AdWords. Wymagania konieczne do uzyskania takiego certyfikatu to między innymi uzyskanie przez co najmniej jedną osobę powiązaną z firmą certyfikatu Google AdWords.

Program Google Partners jednoczy najlepszych specjalistów z zakresu internetowego marketingu i umożliwia im pierwszeństwo w dostępie do nowości oraz specjalistycznych szkoleń. To prestiżowe wyróżnienie, które buduje ekspercki wizerunek agencji zajmujących się e-marketingiem.